Archiwum kategorii: Porady

Porady dotyczące nieruchomości

Umowa pośrednictwa.

Chcę zlecić sprzedaż swojego domu pośrednikowi, czy rzeczywiście by umowa była ważna muszę ją podpisać osobiście . Pośrednik mówi, że wystarczy skan?

Ireneusz K.

Odpowiedź
Żeby umowa była wiążąca dla obu stron powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub popuszczana jest forma elektroniczna ale z podpisem kwalifikowany, Wydrukowanie umowy podpisanie prze strony i przesłanie jako skan nie czyni jej ważną.

Dom bez umowy deweloperskiej.

Pytanie
Chcę kupić dom który budował deweloper generalnie jest już gotowy czy rzeczywiście nie muszę podpisywać żadnej umowy deweloperskiej chcąc go kupić?

Wojtek R.

Odpowiedź
Jeśli deweloper ma już pozwolenie na użytkowanie może go sprzedawać na zwykłej umowie przedwstępnej albo od razu przenosić własność. W takim przypadku nie ma zastosowania ochrona w postaci umowy deweloperskiej.

Lokal mieszkalny na 23 %

Pytanie
Mam możliwość kupienia mieszkania w miejscowości nadmorskiej ale z 23% podatkiem Vat czy ma to dla mnie jakieś znaczenie.

Ula K.

Odpowiedź
Zasadnicze pytanie jest jaki jest cel zakupowy czy chcemy się móc w mieszkaniu meldować czy też nie. Jeśli chcemy mieszkać na stałe to mając 23% vat zakupujemy lokal użytkowy w którym nie możemy mieszkać na stałe.

Ustanowienie miejscowego planu a sprzedaż.

Pytanie
Chcę sprzedać działki na które w tamtym roku został ustanowiony plan i stały się budowlanymi. Czy to prawda, że będę musiała zapłacić do gminy jakiś podatek. Jeśli dokonam sprzedaży działek w ciągu 5 lat od ustanowienia plany?

Iza K.

Odpowiedź
Dokładnie tak urząd gminy ma dokładnie 5 lat na wszczęcie postępowania celem naliczenia odpłaty z uwagę na zmianę miejscowego plany zagospodarowania. Warto zatem uwzględnić tę opłatę w kwocie którą chcemy uzyskać ze sprzedaży działki bądź poczekać 5 lat wówczas po tym okresie opłata nie będzie pobierana w ogóle.

Hipoteka na zakup nieruchomości.

Pytanie
Chcę kupić mieszanie na kredyt u dewelopera. Mój bank chce się wpisać z hipoteką do księgi dewelopera ale on nie chce wyrazić zgody czy tak może być?

Maria K.

Odpowiedź
Nie wszystkie banki ale niektóre chcą dokonać wpisu do księgi gruntowej inwestycji którą realizuje deweloper a później hipotekę tę przepisać wraz z momentem wyodrębniania księgi wieczystej zakupywanego lokalu. Jest to standardowa procedura nie wiem zatem dlaczego deweloper nie chce wyrazić na to zgody. Warto upewnić się jaki jest powód odmowy ewentualnie przekazać kontakt do doradcy kredytowego by wytłumaczył procedurę związaną z uruchomieniem kredytu.

Warunki zabudowy

Pytanie
Chcę kupić działkę z warunkami zabudowy na siebie. Działka teraz została podzielona na 4 a warunki zabudowy wydawane były dla 1 dużej. Czy to oznacza, że muszę występować o nowe warunki i te są nieważne?

Alina K.

Odpowiedź
Na ogół warunki zabudowy wydawana są na jedną działkę następnie dokonuje się podziału na mniejsze. Jak najbardziej jest możliwość przepisania wydanych warunków na nowego nabywcę pod warunkiem zgody osoby na którą były wydane warunki budowy. Nie ma też przeszkód by po nabyciu nieruchomości samodzielnie występować o warunki na siebie.

Służebność dojścia do jeziora.

Pytanie
Chcę kupić działkę i a wraz z nią nabywam służebność w drodze która ma prowadzić do jeziora, mam też obowiązek utrzymywać i sprzątać tę drogę do czasu przejęcia jej przez gminę. Dodam, że ta droga nie prowadzi bezpośrednio do jeziora i są 2 inne alternatywne dojścia które są gminne, Nie chcę być odpowiedzialny za utrzymywanie tej drogi tym bardziej, że nie chcę z niej korzystać. Czy mogę zrezygnować z tej służebności.

Marek T.

Odpowiedź
Można zrzec się takiej służebności składając właścicielowi stosowne oświadczanie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki zabudowy

Pytanie
Czy kupując działkę rolną (wypis i wyrys) z warunkami zabudowy na dom jednorodzinnym to znaczy, że jest to działka budowalna czy rolna jak to rozumieć.

Iza K.

Odpowiedź
Wydane warunki zabudowy oznaczają, że można na niej wybudować dom zgodny z parametrami wskazanymi w warunkach zabudowy. Po wybudowaniu domu i zgłoszeniu zakończenia prac będzie można zmienić status działki z rolnej na budowlaną.

Odmowa wejścia na budowę.

Pytanie
Przyjechałam na budowę z dzieckiem i deweloper odmówił wpuszczenia mnie na teren z uwagi na to, że jest to zbyt ryzykowne. Czy mogłam go jakoś zmusić?

Iza K.

Odpowiedź
Wejście na plac budowy powinno być uzależnione od zaawansowania prac i generalnie zezwala się na wejścia osobom pełnoletnim. Małe dziecko ze względów bezpieczeństwa nie powinno zostać wpuszczone na budowę.

Oświadczenie.

Pytanie
Deweloper poprosił mnie o podpisanie oświadczenie, że otrzymałem przy umowie rezerwacyjnej prospekt deweloperski wraz z projektem umowy deweloperskiej i planem. Czy muszę to podpisywać?

Mateusz K.

Odpowiedź
Prospekt, projekt umowy i plan niezbędnym załącznikiem przy umowie rezerwacyjnej. Mając je załączone do umowy oświadczamy że je otrzymaliśmy. Oświadczenie to jest wewnętrznym wymogiem dewelopera.