Archiwum kategorii: Porady

Porady dotyczące nieruchomości

Najem okazjonalny.

Pytanie
Czy podpisując umowę najmu okazjonalnego notariusz przygotowuje treść umowy?

Rita Z.

Odpowiedź
Co do zasady notariusz przygotowuje treść oświadczania poddania się egzekucji i poświadcza podpisy wraz z oświadczeniem przyjęcia osób na wypadek egzekucji wraz z poświadczeniem podpisu. Samą treść umowy przygotowuje samodzielnie bądź przy pomocy wsparcia prawnego wynajmujący.

Drzewa na działce.

Pytanie
Czy drzewa na działce zawsze oznaczają las? Jak to sprawdzić?

Marek P.

Odpowiedź
Analizując działkę którą chcemy zakupić należy sprawdzić zapisy wyspie i wyrysie z regestru gruntów, będziemy mieli pewność jakiej klasy są grunty. Należy też wystąpić do gminy z wnioskiem o informację czy działka leży na obszarze uproszczonego urządzania lasu. Jeśli w żadnym dokumentów nie ma informacji, że to las. Drzewa które porastają działkę nim nie są.

.

Zmiana powierzchni mieszkania w KW.

Pytanie
Chciałabym zrobić aktualizację wpisu w księdze wieczystej dotyczącej powierzchni i ilości pokoi mojego mieszkania . Czy do wykonania planu mogę mieć zwykłego architekta?

Marzena P.

Odpowiedź
Do przygotowania planu mieszkania na podstawie którego będzie zaktualizowana księga wieczysta wymagany należy się udać do inż. z nadanymi uprawnieniami. Nie będzie przyjęty plan narysowany z wymiarowany z programów dostępnych dla każdego.

Instalacje w mieszkaniu.

Pytanie
Skąd mam pewność, że kupując mieszkanie z rynku wtórnego instalację mieszkania są takie jak mówi właściciel. Jak to sprawdzić?

Kasia K.

Odpowiedź
By mieć pewność jakie instalacje są w kupowanym mieszkaniu należy wziąć inspektora który dokona sprawdzenia stanu nieruchomości w tym stan instalacji. Wówczas mamy pewność jaki rodzaj instalacji w mieszkaniu jest jak również czy wymaga on jakiejś naprawy.

Grunty orne a działka budowalna.

Pytanie
Chce kupić działkę właściciel mówi że to działka budowlana. Otrzymałam wypis i wyrys i jest wpisane że to gruntu orne, lasy? Czy rzeczywiście mogę się budować czy działka jest budowalna tak jak mówi właściciel?

Kasia Z.

Odpowiedź
Jeśli na terenie działki ustanowiony jest miejscowy plan zagospodarowania i wynika z niego przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową to jak najbardziej można się budować jest to działka budowalna.

Zachowek.

Pytanie
Czy jeśli mój dziadek zapisał swojej córce cały swój majątek za opiekę to czy należy mi się jakiś zachowek.

Krysia Z.

Odpowiedź
Jeśli dziadek darował wszystko swojej córce za opiekę zachowek się nie należy.

Roszczenie w dziale III.

Pytanie
Czy mogę samodzielnie złożyć wniosek o wykreślenie roszczenia w dziale III,. Jestem nowym właścicielem mieszkania a w mojej księdze jest wpisane, że ktoś korzysta z piwnicy.

Zyta K.

Odpowiedź
Trzeba ustalić na jakiej podstawie został dokonany wpis, zapoznać się z treścią umowy i wówczas będzie można określić w jaki sposób dokonać wykreślenia z księgi. Ustalić czy osoby które są wpisane żyją czy też nie. Na pewno trzeba zapoznać się z dokumentacją

Zaświadczenie z urzędu dotyczące podatku od nieruchomości.

Pytanie
Sprzedaję mieszkanie czy ma obowiązek dostarczenia kupującym zaświadczenia z urzędu miasta dotyczące opłat związanych z własnością gruntu i nieruchomości.

Ida Z.

Odpowiedź
Myślę, że po pierwsze trzeba zapytać kupującego czy on sobie tego życzy i notariusza który będzie dokonywał czynności czy takiego zaświadczenia wymaga. Praktyka pokazuje, że nie jest to wymóg a bardziej prawo kupującego który chce mieć pewność, że wszystko jest uregulowane.

Co z tym prawem do piwnicy.

Pytanie
Kupuję lokal ale w księdze wieczystej nie ma mowy o żadnej piwnicy a właściciel mówi, że może z niej korzystać. Jaką mam pewność, że nikt mi tego nie zabierze?

Witek Sz.

Odpowiedź
Piwnica może być odrębnym lokalem i mamy na to księgę wieczystą, może być częścią przynależną i jest wówczas informacja w księdze. Piwnica może stanowić część wspólną z prawem do wyłącznego korzystania o czym mowa jest w akcie nabycia, bądź tzw. umownym prawem do korzystania ale nadal stanowi część wspólną. Trzeba sprawdzić jak to jest w administracji, dokumentach i wówczas w sposób właściwy opisać to w akcie nabycia.