Archiwum kategorii: Porady

Porady dotyczące nieruchomości

Sprzedaż piwnicy przynależnej.

Pytanie
Chcę sprzedać mieszkanie do którego przynależy piwnica. Kupcy chcą kupić samo mieszkanie bez piwnicy. Czy mogę ją sprzedać sąsiadowi?

Marek Z.

Odpowiedź
Jeśli piwnica jest wpisane do księgi wieczystej z mieszkaniem jako pomieszczenie przynależne nie można sprzedać jej oddzielnie. Należałoby ją odłączyć i uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu i wówczas wtedy byłoby to możliwe. Natomiast wiąże się to ze zgodą wszystkich właścicieli, przeliczeniem wszystkich udziałów i pokryciem kosztów notarialnych.

Niewykonany wniosek z aktu notarialnego.

Pytanie
Kupując mieszkanie notariusz wraz z wnioskiem o zmianę właściciela zawnioskował o sprostowanie wpisu, że został nabyty udział we własności gruntu zamiast użytkowania wieczystego gruntu. Po roku sprawdziłem księgę ale wniosek nie został wykonany. Co powinienem zrobić?

Radek K.

Odpowiedź
Najlepiej zadzwonić do sądu wieczystoksięgowego właściwego dla położenia mieszkania i zapytać co należy ponieważ co sąd to inne oczekiwania. Najprawdopodobniej wystarczył by wniosek z prośbą o wpis konkretnego roszczenia powołując się na akt notarialny. Niekiedy wystarczy tylko takie pismo do sądu z prośbą.

Podatek od sprzedanego mieszkania.

Pytanie
Sprzedałem mieszkanie w tamtym roku. Tymczasem z nowym rokiem urząd miasta przesłał mi decyzję podatkową za mieszkanie którego nie jestem właścicielem. Czy powinienem zapłacić ten podatek?

Zygmunt T.

Odpowiedź
Obowiązek zgłoszenia się do urzędu celem naliczenia podatku ciąży na nowym właścicielu . Powinien zgłosić się do urzędu ciągu 14 dni od momentu podpisania aktu notarialnego. Proponuję zwrócić się z pytaniem do nowego nabywcy czy zgłosił się do urzędu czy też zapomniał? By przyspieszyć wszystkie czynności można samodzielnie skontaktować się z urzędem by zgłosić fakt sprzedać. Zapewne zostanie to skorygowane . Podatek na pewno nie powinien zostać przez Pana zapłącony.

Oświadczenie o gwarancji adresu przy najmie okazjonalnym.

Pytanie
Chcę zawrzeć z najemcami umowę na najem okazjonalny. Czy oświadczenie osoby która daje gwarancję adresu na wypadek eksmisji musi być w formie aktu?

Marek Z.

Odpowiedź
Prawo nie nakazuje by była to forma podpisu notarialnie poświadczona. Natomiast by mieć pewność, że osoba oświadczająca jest właścicielem lokalu zaleca się podpis notarialnie poświdczony.

Zakup miejsca postojowego.

Pytanie
Chciałbym dokonać zakupi miejsca postojowego które jest częścią wspólną. Czy prawdą jest że muszę mieć na to zgodę wszystkich mieszkańców?

Ryszard L.

Odpowiedź
Jeśli miejsca postojowe z których korzystają mieszkańcy są częścią wspólną, by mogła nabyć je na własność jedna osoba musi zostać podjęta stosowna uchwałą pod która na Tak muszą podpisać się wszyscy mieszkańcy. Jeśli choć jeden będzie przeciwny miejsca postojowego nie będzie można nabyć.

Aktualizacja metrażu mieszkania.

Pytanie
Dokonałam obmiaru mieszkania i przygotowania planu przez uprawnionego architekta. Okazało się, że powierzchnia różni się od tej która podana jest w księdze wieczystej. Czy składając wniosek do sądu o aktualizację danych sąd może go odrzucić?

Iza K.

Odpowiedź
Sąd zawsze może oddalić, odrzucić wniosek jeśli są ku temu przesłanki. Natomiast jeśli jest on złożony prawidłowo i jest podstawa do dokonania aktualizacji sąd ją wykonuje. Warto wcześniej udać się na spotkanie do sądu i dopytać jakie dokumenty są wymagane bo praktyka pokazuje, że w każdym sądzie może być inaczej.

Sprzedaż miejsca postojowego

Pytanie
Czy, żeby sprzedać miejsce postojowego które przypisane jest do mojego mieszkania na zasadach wyłączności muszę mieć zgodę wspólnoty?

Kasia K.

Odpowiedź
Jeśli miejsce postojowe przypisane jest na zasadzie wyłączności, może być sprzedane tylko członkowi danej wspólnoty w praktyce nie jest przez notariusza wymagana żadna zgoda zarządu wspólnoty do tej czynności.

Wykreślenie roszczenia dział III

Pytanie
Przyszły właściciel zażyczył sobie przy umowie przedwstępnej wpisanie do działu III roszczenia. Czy jeśli nie dojdzie do umowy bez problemu będę mogła ten wniosek wykreślić?

Kasia K.

Odpowiedź
By móc dokonać wykreślenia trzeba mieć zgodę osoby z podpisem notarialnie poświadczonym na rzecz której był dokonany wpis. Samodzielne złożenie wniosku do sądu z kopią aktu, że wyraża ona zgodę na wykreślenie roszczenia w przypadku gdy do umowy nie dojdzie może nie być wystarczające.

Droga publiczna.

Pytanie
Skąd mam pewność, że droga która prowadzi do działki jest drogą publiczną i nie będę miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę? Właściciel mówi, że działka ma dostęp do drogi.Radek W.

Odpowiedź
By mieć pewność czy droga którą dojeżdżamy na działkę jest publiczną należy złożyć wniosek do gminy lub zarządy dróg powiatowych i wówczas otrzymamy urzędowy dokument to potwierdzający, Czasami właściciele mówią, że działka ma dostęp do drogi bo można nią do działki dojechać ale nie jest ona publiczna, co gorsza może być porostu drogą należącą do osoby prywatnej.