Pełnomocnictwo.

Pytanie
Kupuję nieruchomość na rynku wtórnym ale w imieniu właściciela działa pośrednik czy mam prawo żądać okazania pełnomocnictwa otrzymanego od właściciela. Pośrednik nie chętnie chce udostępnić. A ja się trochę boję.

Krystyna W.

Odpowiedź
Jak najbardziej ma Pani prawo żądać okazania wszystkich dokumentów do wglądu przed zawarciem umowy. Odmowa ich udostępnienia powinna być sygnałem, że coś może być nie tak.

Sprzedaż działki.

Pytanie
Sprzedaję działkę ale dopiero podpisałem umowę przedwstępną czy nowy nabywca ma prawo do dysponowania moją nieruchomością, swobodnego wchodzenia na nią bez mojej wiedzy.

Kazimierz K.

Odpowiedź
Umowa przedwstępna nie przenosi prawa do nieruchomości. Jeśli w umowie przedwstępnej nie udzielono prawa do dysponowania nieruchomością to nowy nabywca go nie ma. Absolutnie do czasu przeniesienia własności nie ma prawa wchodzenia na nieruchomości bez zgody właściciela.