Kto decyduje o kształcie ogródka

Pytanie
Kto decyduje o wielkości i kształcie ogródka. Czy mogę na akcie przeniesienia własności zakwestionować jego obmiar i wyrys?

Magda Z.

Odpowiedź
Developer przygotowując dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowania przygotowuje karty lokali i zleca obmiar geodecie. Zatem developer decyduje o tym jaka przestrzeń zewnętrza służy do wyłącznego użytku danego mieszkania. Muszą być to dane zgodne z zawartą umową developerską. Akt przeniesienia to moment poświadczenia wykonania umowy developerskiej. Rozbieżności co do wielkości i kształtu tarasu/ogródka powinny być wyjaśnione przed momentem zawarcia umowy przeniesienia własności. Chyba, że klient chce dochodzić przed sądem swoich roszczeń wówczas tę uwagę wpisujemy w akt.

Zmiana sposobu użytkowania części wspólnej

Pytanie
Jak na stałe zapewnić sobie prawo do wyłącznego korzystania z części ogrodu który częściowo przyległy jest do mojego ogródka ale zgodnie z umową o sposób korzystania jest do użytku wszystkich właścicieli.

Tomasz K.

Odpowiedź
By na stałe zmienić sposób korzystania z części wspólnej należałoby przygotować nową umowę sposób do korzystania z części wspólnej i wszyscy z właścicieli powinni się na to zgodzić. Podpisy powinny być notarialnie poświadczone.