Rekomendacja S

Nowa Rekomendacja S podobnie jak jej poprzednie jej wersje głownie skierowana ma być do banków.

Komisja Nadzoru Finansowego chciałby spopularyzować kredyty mieszkaniowe ze stałym oprocentowaniem lub okresowo stałą stawką procentową. Głównym celem ma by zmniejszenie ryzyka dla konsumentów związanego z przyszłymi wzrostami oprocentowania „hipotek”.

Komisja Nadzoru Finansowego zamierza zobligować banki do wyczerpującego przedstawiania klientom oferty kredytu mieszkaniowego ze stałą stawką oprocentowania.

Projekt nowej Rekomendacji S zakłada hipoteki ze stałą stopą procentową (przez cały okres spłaty) i okresowo stałą stopą procentową.

Błąd w umowie developerskiej

Pytanie
Czy zawsze muszę stawić się u notariusza na podpisanie aneksu jeśli został popełniony błąd w treści?

                                                                                                                                    Wojtek Z.
Odpowiedź
Wszystko zależy na ile istotny jest błąd. Niekiedy wystarczy errata czyli poprawka której dokonuje sam notariusz w postaci protokołu. Notariusz samodzielnie dokonuje sprostowania i nie wymaga się stawienia w kancelarii stron umowy.

Miejsce dla osoby niepełnosprawnej

Pytanie
Czy to prawda, że miejsce dla osoby niepełnosprawnej powinno być szersze?

                                                                                                                                       Kasia K.
Odpowiedź
Zgodnie z &21technicznych warunków budynków szerokość miejsca postojowego wynosi: 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Aneks do umowy developerskiej

Pytanie
Czy za aneks do umowy developerskiej, kiedy to developer mnie wzywa by stawić się u notariusza muszę płacić ja?

                                                                                                                                   Ewa P.
Odpowiedź
Za aneks do umowy developerskiej powinien zapłacić developer choć może próbować przerzucić tę opłatę na kupującego.