Uchwały pełnomocnictwo

Pytanie
Jestem pierwszą osobą podpisującą akt przeniesienia własności. Będę też podpisywała uchwały czy muszę to robić osobiście czy mogę udzielić stosownego pełnomocnictwa?

                                                                                                                              Kasia K.

Odpowiedź
Oczywiście może Pani udzielić stosownego pełnomocnictwa ale wydaje się zasadnym by zapoznać się z uchwałami podpisując pierwszy akt i składać podpisy samemu. Nie będzie Pani miała zbyt wielkiego wpływu na ich zatwierdzenie bowiem większościowy pakiet udziałów i tak będzie posiadł developer który ostatecznie decyduje

Bank odmawia wypłaty środków

Pytanie
Podpisałam z developerem umowę przedwstępną starając się jednocześnie o kredyt. Wypłata środków wpisana jest w umowie przed przeniesieniem własności. Bank odmawia wypłaty 100% warunkując ten fakt koniecznością przeniesienia własności. Czy ma do tego prawo?

                                                                                                                                Karolina K.

Odpowiedź
Bank oczywiście może wydać dodatkowe warunki przy wypłacie środków. Jeśli  inwestycja ma już pozwolenie na użytkowanie bank na prawo chcieć wypłacać środki pieniężne po przeniesieniu na klienta własności.

Sprzedaż lokalu a zgoda męża

Pytanie
Kupiłam lokal  oświadczając iż nabywam go do majątku osobistego z własnych środków. Jestem w związku małżeńskim gdzie panuje ustrój wspólnoty. Chce zbyć lokal, notariusz prosi bym na akcie pojawiła się z mężem by potwierdził iż wiedział o tej czynności? Czy rzeczywiście to konieczne?

                                                                                                                                          Iza W.

Odpowiedź
Tak, by uniknąć domniemania zatajenia przed mężem tej czynności notariusze wymagają by drugi małżonek który nie jest wpisany jako właściciel nieruchomości poświadczał ten fakt w momencie zbycia nieruchomości.

Wezwanie na odbiór

Pytanie
Czy developer musi mnie wezwać na odbiór lokalu w wersji papierowej?

                                                                                                                Zbigniew W.

Odpowiedź
Zgodnie z ustawą developerską powinna zostać zachowana forma formalna a więc papierowa. Na odbiór lokalu powinien być Pan zaproszony z 14 dniowym terminem wyprzedzenia. Wezwania powinny się odbyć dwukrotne w odstępie czasu 60 dni.

Faktura po wpłacie zaliczki

Pytanie
Czy developer ma obowiązek wystawiać faktury po każdej wpłaconej zaliczce?

                                                                                                                             Ola Z.

Odpowiedź
Po każdej dokonanej płatności przez klienta developer zobowiązany jest wystawić fakturę za płatność.