wody gruntowe

Pytanie
Czy właściciel działki powinien udzielić mi informacji o poziomie wód gruntowych na działce którą sprzedaje?

Ewa A.

Odpowiedź
Właściciel może mieć wykonane badania geologiczne i wówczas będzie w stanie odpowiedzieć na jakim poziomie znajdują się wody gruntowe. Brak tych badań nie daje 100% pewności dlatego chcąc mieć pewność, można poprosić właściciela o możliwość wykonania odwiertów na działce.

droga publiczna

Pytanie
Czy droga prowadząca do zakupywanej przeze mnie działki zawsze jest drogą publiczną i skąd mam pewność, że dostanę pozwolenie na budowę domu?

Ryszard K.

Odpowiedź
By mieć 100% pewność, że działka ma dostęp do drogi publicznej należy złożyć do gminy wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie działki do drogi. Wówczas będziemy mieli informację, donośnie samej drogi i będzie można zweryfikować czy gmina wyda pozwolenie na budowę.

Przepisanie licznika energii elektrycznej.

Pytanie
Jeśli licznik energii elektrycznej w zakupywanym domu należy do nieżyjącej osoby. Czy by móc przepisać go na nowego właściciela spadkobiercy domu muszą go pierwszej kolejności przepisać na siebie?

Iza K.

Odpowiedź
Właściwą decyzję o poprawności przepisania licznika udzieli gestor mediów dla danego regionu. W praktyce nie ma żadnych przeciwskazań by licznik z osoby nieżyjącej został od razu przepisany na nowego właściciela nieruchomości.