Grunty orne a działka budowalna.

Pytanie
Chce kupić działkę właściciel mówi że to działka budowlana. Otrzymałam wypis i wyrys i jest wpisane że to gruntu orne, lasy? Czy rzeczywiście mogę się budować czy działka jest budowalna tak jak mówi właściciel?

Kasia Z.

Odpowiedź
Jeśli na terenie działki ustanowiony jest miejscowy plan zagospodarowania i wynika z niego przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową to jak najbardziej można się budować jest to działka budowalna.

Zachowek.

Pytanie
Czy jeśli mój dziadek zapisał swojej córce cały swój majątek za opiekę to czy należy mi się jakiś zachowek.

Krysia Z.

Odpowiedź
Jeśli dziadek darował wszystko swojej córce za opiekę zachowek się nie należy.

Roszczenie w dziale III.

Pytanie
Czy mogę samodzielnie złożyć wniosek o wykreślenie roszczenia w dziale III,. Jestem nowym właścicielem mieszkania a w mojej księdze jest wpisane, że ktoś korzysta z piwnicy.

Zyta K.

Odpowiedź
Trzeba ustalić na jakiej podstawie został dokonany wpis, zapoznać się z treścią umowy i wówczas będzie można określić w jaki sposób dokonać wykreślenia z księgi. Ustalić czy osoby które są wpisane żyją czy też nie. Na pewno trzeba zapoznać się z dokumentacją