Użytkowanie wieczyste – koniec tego prawa

1 stycznia 2019 nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Właściciele mieszkań i domów na takim przekształceniu użytkowania wieczystego mogą dużo zyskać, m.in. dzięki bonifikacie. I właśnie bonifikaty sprawiły, że pilna była szybka nowelizacja ustawy przekształceniowej, żeby bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa nie była niższa niż ta zaproponowana przez samorządy na lokalne grunty.

Użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntu z automatu.Do końca roku od przekształcenia prawa otrzymają bowiem zaświadczenie. Jest też możliwość otrzymania takiego zaświadczenia wcześniej w  ciągu 4 miesięcy trzeba tylko złożyć stosowne wniosek zgodnie ze wzorem lub 1 miesiąca.

Oczywiście to przekształcane nie dzieje się za darmo zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową .Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

Opłatę przekształceniową gminą wolno będzie aktualizować nie częściej niż raz na 3 lata o wskaźnik GUS zmian cen nieruchomości (ewentualnie wskaźnik inflacji).

Nieprawidłowa wentylacja

Pytanie
Kupiłam lokal z rynku wtórnego. Od jakiegoś czasu w mieszkaniu zaczęła się pojawić wilgoć i w konsekwencji grzyb. Administrator powiedział że to moja wina bo nie wentyluje i nie mam nawiewników w oknach i jest nieprawidłowa wentylacja.

                                                                                                                                        Ewa K.

Odpowiedź
Jeśli wilgoć jest problemem pojawiającym się w całym budynku nie tylko u Pani to jest to problem globalny i można przypuszczać, że nieprawidłowa wentylacja jest w całym obiekcie. Zadaniem administratora jest zapewnienie prawidłowej wentylacji. Musi zatem dokonać wizji lokalnej w innych mieszkaniach i zastosować rozwiązanie które usprawni wentylacje.

Wykańczanie przed odbiorem

Pytanie
Czy mogę wejść do mieszkania by wykańczać je zanim dokonam ostatecznego odbioru?

                                                                                                                             Radek Z.

Odpowiedź
Ustawa developerska mówi o tym, że nie można mieszkać w lokalu w którym nie ma pozwolenia na użytkowanie ale nie ma mowy o wykańczaniu. Zatem jeśli developer wyrazi na to zgodę nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego.

Studnia w ogródku

Pytanie
Kupiłem mieszkanie od developera i jak pojawiłem się na odbiorze zobaczyłem, że na mojej części ogródkowej jest wielka studnia . Czy muszę godzić się by tam została nikt mnie o tym wcześniej nie informował?

                                                                                                                              Zbyszek L.

Odpowiedź
Jeśli w projekcie budowlanym do którego miał Pan dostęp była tam o tym informacja to nie ma Pan podstaw by domagać się jej usunięcia. Natomiast jeśli developer zmienił pozwolenie i naniósł taką zmianę nie informując Pana to ma Pan prawo odstąpić od umowy bądź domagać się rekompensaty finansowej.