Użytkowanie wieczyste – koniec tego prawa

1 stycznia 2019 nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Właściciele mieszkań i domów na takim przekształceniu użytkowania wieczystego mogą dużo zyskać, m.in. dzięki bonifikacie. I właśnie bonifikaty sprawiły, że pilna była szybka nowelizacja ustawy przekształceniowej, żeby bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa nie była niższa niż ta zaproponowana przez samorządy na lokalne grunty.

Użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntu z automatu.Do końca roku od przekształcenia prawa otrzymają bowiem zaświadczenie. Jest też możliwość otrzymania takiego zaświadczenia wcześniej w  ciągu 4 miesięcy trzeba tylko złożyć stosowne wniosek zgodnie ze wzorem lub 1 miesiąca.

Oczywiście to przekształcane nie dzieje się za darmo zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową .Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

Opłatę przekształceniową gminą wolno będzie aktualizować nie częściej niż raz na 3 lata o wskaźnik GUS zmian cen nieruchomości (ewentualnie wskaźnik inflacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *