Droga publiczna.

Pytanie
Skąd mam pewność, że droga która prowadzi do działki jest drogą publiczną i nie będę miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę? Właściciel mówi, że działka ma dostęp do drogi.Radek W.

Odpowiedź
By mieć pewność czy droga którą dojeżdżamy na działkę jest publiczną należy złożyć wniosek do gminy lub zarządy dróg powiatowych i wówczas otrzymamy urzędowy dokument to potwierdzający, Czasami właściciele mówią, że działka ma dostęp do drogi bo można nią do działki dojechać ale nie jest ona publiczna, co gorsza może być porostu drogą należącą do osoby prywatnej.

Wykreślenie hipoteki.

Pytanie
Czy po przeniesieniu własności będę mógł złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki w Księdze Wieczystej.

Irek S.

Odpowiedź
Wniosków o wpisy i wykreślenia w Księdze Wieczystej może dokonać tylko obecny właściciel . Przenosząc własność już nim Pan nie będzie.

Zmiana nazwiska.

Pytanie
Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko czy to oznacza, że z automatu te dane zostaną zaktualizowane w Księgach Wieczystych.


Roksana Z.

Odpowiedź
Za aktualizację danych w Księgach Wieczystych odpowiada właściciel zatem samodzielnie składa Pani wniosek o aktualizację. Bez wniosku dane w związku ze zmianą Pani nazwiska nie będą zaktualizowane.

Droga dla gminy.

Pytanie
Jestem właścicielem działki która została podzielona i wytyczona działka pod drogę wewnętrzną. Czy z z automatu przejmie ją gmina, czy ja za nią muszę nadal odpowiadać?

Mariola K.

Odpowiedź
Gmina niczego z automatu nie przejmuje chyba, że tak było w decyzji podziałowej. Można zawnioskować o przekazanie drogi gminie ale czy ona ją przejmie nie ma pewności.