Ochrona.

Pytanie
Czy zarząd wspólnoty może samodzielnie podjąć decyzję o odwołaniu wspólnoty czy jest niezbędna uchwała wspólnoty?

Marek K.

Odpowiedź
By odwołać ochronę niezbędna jest uchwałą wścieli. Podjęta w ten sposób decyzja zarządu może być zaskarżona do sądu.


Pośrednik.

Pytanie
Czy podpisując umowę pośrednictwa mogę zlecić agentowi by reprezentował mnie we wszystkich kwestiach związanych ze sprzedażą mojego mieszkania. Chciałbym tylko pojawić się na umowie przeniesienia własności.

Marek K.

Odpowiedź
Oczywiście jak najbardziej pośrednik na podstawie szczegółowego pełnomocnictwa może wykonać wszelkie czynności w związku ze sprzedażą mieszkania tak by w jak najmniejszym udziale angażować właściciela.