Czy droga przy działce zawsze jest publiczna?

Pytanie
Czy droga dojazdowa do działki jest zawsze drogą publiczną czy to mylne założenie?

Rita Z.

Odpowiedź
Jest to mylne założenie, droga dojazdowa do działki może być działką prywatną, wewnętrza, gminną bez startu drogi publicznej. By określić czy dana droga dojazdowa jest drogą publiczną należy wystąpić z odpowiednim zapytaniem do gminy.

Nie ma piwnicy w księdze wieczystej?

Pytanie
Kupuję nieruchomość ale okazało się, że nie ma w księdze wieczystej którą użytkuje sprzedający ? Czy oznacza to, że do niego nie należy i nie może mi jej sprzedać?

Romek Z.

Odpowiedź
W starszych budynkach piwnice stanowiły część wspólną budynku a właściciele korzystali z konkretnych piwnic na zasadzie prawa zwyczajowego. Wystarczy zatem w akcie przeniesienia własności oświadczenie sprzedającego iż korzysta z piwnicy nr…