Milczące załatanie sprawy

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszła istotna zmiana w nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego Istotną pozwalająca na tzw. milczące załatwienie sprawy administracyjnej — czyli dopuszczająca na załatwienie sprawy po myśli strony, zwłaszcza jeśli urzędnikowi „zapomni się” zająć tematem na czas.

art. 122a kpa mówi o tym, że :
§ 1. Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
§ 2. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:
1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Czy zmiana ta w prawie postępowania administracyjnego przyniesie więcej korzyści czy będzie furtką dla kombinatów czas pokaże. Na pewno część spraw będzie załatwiana po myśli stron w szybszym terminie bez konieczności zbędnych odwołań i kierowania spaw do sądu.

A czas pokaże kto na tym skorzysta.

 

Gwarancja na żarówki

Pytanie
Czy zarządca może wymieniać co chwilę żarówki w garażu czy nie ma jakiejś gwarancji na nie?

                                                                                                                                   Renata M.
Odpowiedź
Na żarówki jest dwa lata gwarancji zatem jeśli z jakiegoś powodu się psują powinny być wymieniane w ramach obowiązującego prawa.  Zarządca nie powinien kupować nowych i generować niepotrzebnych kosztów dla wspólnoty. Chyba, że powodu uszkodzenia nie obejmuje gwarancja trzeba zatem ustalić z zarządcą co jest podstawą do zakupu nowych żarówek i dlaczego stare nie są reklamowane.

 

Opłaty za mieszkanie

Pytanie
Co muszę przesłać do zarządcy, żeby wyliczył mi opłaty za mieszkanie które kupiłem.                                                                                                                         Eryk Z.

Odpowiedź
Do zarządcy trzeba przesłać protokół przekazania lokalu wraz z aktem notarialnym. Sam protokół przekazania kluczy nie jest podstawą do wyliczenia opłat.

Wypowiedzenie umowy użytkowania

Pytanie
Kupiłam mieszkanie z gruntem będącym w użytkowaniu wieczystym. Developer powiedział, że będziemy mogli grunt wykupić a teraz gmina wypowiedziała nam umowę czy to jest możliwe?

                                                                                                                     Marta Rz.

Odpowiedź
Tak, gmina niestety jest właścicielem gruntu a Państwo uzyskali prawo do użytkowania gruntu na konkretny czas. Należy wyjaśnić z gminą powody wypowiedzenia i negocjować warunki wykupu. Czasami w praktyce zdarzają się takie sytuacje.

Podatek od nieruchomości

Pytanie
Kupiłam mieszkanie z rynku wtórnego czy muszę płacić podatek skoro sprzedający już zapłacił za cały rok.

                                                                                                                                      Ela Z.
Odpowiedź
Kupując mieszkanie mamy obowiązek zgłosić się z aktem notarialnym do urzędu miasta wydziału podatków i opłat lokalnych w celu określenia podatku od nieruchomości. Akt notarialny jest datą od której będzie naliczany podatek na nowego nabywcę a nadpłata zwrócona sprzedającemu.