Archiwa tagu: Milczące załatwienie sprawy

Milczące załatanie sprawy

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszła istotna zmiana w nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego Istotną pozwalająca na tzw. milczące załatwienie sprawy administracyjnej — czyli dopuszczająca na załatwienie sprawy po myśli strony, zwłaszcza jeśli urzędnikowi „zapomni się” zająć tematem na czas.

art. 122a kpa mówi o tym, że :
§ 1. Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
§ 2. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:
1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Czy zmiana ta w prawie postępowania administracyjnego przyniesie więcej korzyści czy będzie furtką dla kombinatów czas pokaże. Na pewno część spraw będzie załatwiana po myśli stron w szybszym terminie bez konieczności zbędnych odwołań i kierowania spaw do sądu.

A czas pokaże kto na tym skorzysta.