Licencjonowanie pośredników kredytowych

Jest projekt ustawy który określał będzie szczegółowo pracę pośredników kredytowych. Praca pośrednika będzie regulowana tak przewiduje art. 47 projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami do tej pory usługi w zakresie bankowości mógł wykonywać każdy chcący pracować w tym charakterze i posiadający podstawową wiedzę w tym zakresie nie wymagane było żadne zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
Po zmianach bowiem zgodnie  art 48 ustawy
Pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „zezwoleniem”, i wpisu do rejestru pośredników kredytu hipotecznego.” Jest szansa, że znikną  z rynku niekompetentni pośrednicy wprowadzający w błąd klientów w wyniku braku wystarczającej wiedzy i kompetencji z zakresy bankowości.
Ponadto ustawa ta ma uregulować kwestie związane z samym udzieleniem kredytu między innymi takie jak:
– do tej pory nie było żadnych regulacji dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu, stąd też praktyki banków w tym zakresie również były dowolne. Ustawa przewiduje maksymalną opłatą za wcześniejszą spłatę kredytu ma stanowić suma odsetek należnych bankowi za dany rok,
– ustawa zakłada więcej rozwiązań dla kredytobiorców, którzy chwilowo borykają się z problemami terminowej spłaty rat kredytu,
– projekt ustawy określa, iż bank będzie miał maksymalnie 7 dni roboczych na odpowiedź wnioskodawcy, czy udzieli kredytu na wnioskowaną kwotę,
– ustawa uporządkuje kwestie tzw. dodatkowych produktów, które często musi wykupić klient, aby otrzymać określone warunki cenowe przy kredycie hipotecznym
– regulacje w zakresie pracy i odpowiedzialności cywilnej pośredników bankowych.

Z niecierpliwością oczekujemy na wprowadzenie zmian na rynku bankowym.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *