Kodeks budowlany zmiany

Zmiany w prawie budowlanym mają wejść w życie z początkiem roku 2017 i mają one dotyczyć nie tylko planowania przestrzennego i prawa budowlanego, ale również  gospodarki nieruchomościami.

Zgodnie z nowymi przepisami budowę domu będzie można już rozpocząć w ciągu 7 dniu od zgłoszenia. Zmiany w przepisach będą dotyczyły uproszenia związanego z  uzyskania pozwolenia na budowę a także rozszerzenie instytucji milczącej zgody organu przy wydawaniu zgód inwestycyjnych.

Zakres zmian jest ogromny.  Jednak niewątpliwie najważniejsze zmiany – dla wszystkich kategorii inwestorów – wiążą się z modyfikacją zasad funkcjonowania aktów planowania przestrzennego do nich zaliczyć możemy:

– usunięcie decyzji o warunkach zabudowy;

– rozbicie dzisiejszego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właściwie na dwa akty

– znaczące rozszerzenie obowiązku uchwalania planów miejscowych dla konkretnych inwestycji.

– rozszerzenie zakresów planów miejscowych, w tym wprowadzenie możliwości zakazywania przez nie prowadzenia działalności handlowej i usługowej na danej nieruchomości

Na zmiany czekamy już z początkiem roku 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *