Wykreślenie roszczenia dział III

Pytanie
Przyszły właściciel zażyczył sobie przy umowie przedwstępnej wpisanie do działu III roszczenia. Czy jeśli nie dojdzie do umowy bez problemu będę mogła ten wniosek wykreślić?

Kasia K.

Odpowiedź
By móc dokonać wykreślenia trzeba mieć zgodę osoby z podpisem notarialnie poświadczonym na rzecz której był dokonany wpis. Samodzielne złożenie wniosku do sądu z kopią aktu, że wyraża ona zgodę na wykreślenie roszczenia w przypadku gdy do umowy nie dojdzie może nie być wystarczające.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *