Archiwa tagu: Regulacja w nieruchomościach

Powrót do regulacji w nieruchomościach

W styczniu 2014 r. deregulowano zawody pośredników  i zarządców nieruchomości m.in: likwidowano wówczas licencje zawodowe, wymóg posiadania wyższego wykształcenia, przestał też istnieć rejestr osób wykonujących te zawody. W efekcie może je wykonywać praktycznie każdy, o ile ma ubezpieczenie OC – problem w tym, że nie wprowadzono sankcji za jego brak.

Z przepisów zniknęła wówczas definicja pośrednictwa i zarządzania, co za tym idzie nie ma teraz określonego katalogu co należy do czynności związanych z zarządzaniem oraz pośrednictwem. Dodatkowo ograniczono kompetencje osób wykonujących tę działalność.

Dziś po trzech latach nowelizacja ustawy z 20 lipca 2017roku o gospodarce nieruchomościami ma przywrócić niezbędne definicje, doprecyzować obowiązki wykonujących oba zawody. Ponadto przywrócono wiele uprawnień, m.in. pośrednicy zyskają prawo wglądu do: ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, tabel taksacyjnych i map taksacyjnych, planów miejscowych, ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego oraz świadectw charakterystyki energetycznej itd. Pośrednicy będą mieli prawo pobierać z wymienionych rejestrów odpisy, wypisy i zaświadczenia. Dzięki temu łatwiej będzie im weryfikować dane niezbędne w ich działalności. Wprowadzono też wiele ułatwień, jak chociażby możliwość elektronicznego zawierania umów. Ale również obowiązek rejestracji działalności i kary pieniężne za brak ubezpieczenia OC.