Przekazanie kluczy

Pytanie
Czy jeśli w umowie mam podany konkretny termin zakończenia budowy a developer ukończy inwestycje wcześniej czy muszę przystąpić wcześniej do odbioru lokalu niż termin z umowy?

                                                                                                                   Ewa Z.

Odpowiedź
J
eśli developer zakończy budowę szybciej i będzie chciał przekazywać klucze również wcześniej jak najbardziej może Pani domagać się wyznaczenia terminu przekazania kluczy w terminie wskazanym w umowie developerskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *