Kto sprząta chodnik przed domem

To kto odpowiada za czystość chodnika zależy czy chodnik położony jest bezpośrednio przy naszej nieruchomości czy też może  przedziela go jakaś roślinność miejsca  czy też pas zieleni.

W wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 27 marca 2018 r. (sygn. IV Ka 83/18, LEX nr 2502794) zwrócono uwagę, że przy ustalaniu spełnienia wymogu bezpośredniości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p., należy w pierwszej kolejności sięgnąć po wykładnię językową. Bezpośrednie położenie chodnika przy granicy nieruchomości powinno być rozumiane dosłownie. Słowo „bezpośredni” oznacza „znajdujący się bardzo blisko, niczym nie przedzielony”. Powoduje to, że w sytuacji, gdy nieruchomość jest oddzielona od chodnika pasem zieleni, do którego przylega chodnik, to obowiązek oczyszczania chodnika ciąży na właścicielu (zarządcy, użytkowniku – por. art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.) tego pasa, a nie na właścicielu położonej dalej nieruchomości, przy czym nie zależy to od szerokości pasa zieleni. W wyroku tym zwrócono jednak także uwagę na wynikający z art. 30 ustawy o drogach publicznych obowiązek utrzymywania zjazdów na posesje przez właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Zatem jak wynika z wyroku sądu właściciel nieruchomości która nie graniczy bezpośrednio z chodnikiem nie dopowiada za jego czystość tylko gmina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *