Archiwa tagu: Warunki zabudowy gdy nie ma planu

Warunki zabudowy gdy nie ma planu zagospodarowania – wyrok WSA

Skład orzekający podkreślił, że jedynym instrumentem umożliwiającym zabudowę w odmiennej formie od dotychczas istniejącej może być plan miejscowy. Pozwala rzeczywiście planować przyszłe zagospodarowanie określonego terenu, a nie jedynie odwzorowywać to, co już tam istnieje.

Sygnatura akt: II SA/Bk 189/18

Jeśli takiego planu nie ma, nie mamy szans wybudować dowolnej bryły zgodnie z naszymi niepowodowaniami czy też przekonaniami.

Powstająca zabudowa musi być zgodna bowiem z miejscową zabudową i ładem przestrzennym. Inwestycja musi spełniać kryterium dobrego sąsiedztwa. Oceniając je, należy jeszcze uwzględnić, oprócz funkcji istniejącej zabudowy, również gabaryty i formę architektoniczną planowanego obiektu.