Łatwiejsza budowa bloków na terenach poprzemysłowych

Miasta nie będą mogły się przeciwstawiać budowie bloków na terenach poprzemysłowych.

Chodzi głównie o nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości dotyczy ona zmiany przepisów, w tym prawa budowlanego. W art. 32 tego prawa pojawił się nowy ust. 4b. Mówi on o tym, że starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeżeli planowana inwestycja jest sprzeczna z celem, na jaki ustanowiono prawo użytkowania wieczystego.

Zmiana tego przepisu może być pomocna ale i niebezpieczna.

Istnieje obawa, że budynki będą powstawać w miejscach, gdzie nie powinno się budować, np. na terenach skażonych odpadami przemysłowymi. Urzędnicy natomiast nic nie będą mogli z tym zrobić.

Zmiana przepisów dotyczy wszystkich użytkowników wieczystych, a więc również tych, którzy umowy użytkowania zawarli całkiem niedawno, np. dwa lata temu, i w umowach z samorządami zobowiązali się do wybudowania np. basenu lub aquaparku. Po zmianie przepisów zupełnie legalnie będą mogli uzyskać pozwolenie na budowę innych obiektów, np. apartamentowca, o ile miejscowy plan, lub decyzja o warunkach zabudowy będą to dopuszczały.

Aktualnie urzędnicy odmawiają wydania pozwolenia na budowę, nawet gdy cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste był określony nieprecyzyjnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *