Archiwa tagu: Małe wspólnoty od 2020 roku zmiany

Małe wspólnoty od 2020 roku zmiany

Do tej pory z godnie  z ustawą o własności lokali wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa tworzy więcej niż 7 lokali. Od 1 stycznia 2020 roku będą istniały małe i duże wspólnoty.Zgodnie z nowymi przepisami wspólnotę będą tworzyły inwestycje gdzie lokali jest więcej niż 3.

Istniejąca treść art. 20 ust. 1 Ustawy o własności lokali mówi  „Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona”.

Treść art. 20 ustawy o własności lokali, która ma obowiązywać od 1.01.2020 r. mówi: „Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna”.

Zmiany dotyczą zatem zarządu jeśli właściciele nie uzgodnią innego sposobu zarządu nieruchomością wspólną, to będą zobowiązani do wyboru jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. We wspólnocie powyżej 3 lokali decyzje dotyczącee czynności zwykłego zarządu będzie podejmował samodzielnie zarząd.