Kupno mieszkania bez żony

Pytanie
Jestem w związku małżeńskim i mamy wspólność majątkową. Otrzymałem ostatnio pieniądze od mojej rodziny i chciałbym kupić mieszkanie samodzielnie czy jest to możliwe?

                                                                                                                                 Krzysztof F.

Odpowiedź
Jeśli środki pieniężne otrzymał tylko Pan należą one do odrębnego majątku i może Pan jak najbardziej dokonać zakupu samodzielnie bez żony.