MDM z narzeczoną

Pytanie
Chciałbym kupić mieszkanie z narzeczoną  i chcielibyśmy skorzystać z dopłaty rządowej czy jest to możliwe żebyśmy oboje zakupili lokal czy tylko jedna osoba musi być na umowie.

Krzysztof J.

Odpowiedź
Zgodnie z nowelizacją ustawy która weszła w życie 01 września 2015r. osoby nie będące w związku małżeńskim jak najbardziej mogą ubiegać się o dopłaty rządowe.

Rękojmia od kiedy ona obowiązuje

Pytanie
Kupiłam mieszkanie umową developerską 2 marcu 2013 roku a klucze odbierałam dopiero teraz czyli w sierpniu 2015 roku, developer poinformował mnie, że w związku z tym, iż nabyłam lokal przed zmianą przepisów 24 grudnia 2014r. obowiązują mnie stare przepisy i rękojmie mam na 3 lata czy to prawda?

Anastazja W.

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami dotyczącymi rękojmi  jest to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej od momentu odbioru budynku. A więc nie prawdą jest, że obowiązują  przepisy dotyczące 3 letniej rękojmi. Budynek został wybudowany po nowelizacji ustawy i odbiór kluczy dokonany po wejściu nowej ustawy. A więc rękojmia jest 5 letnia.

 

Jawność ksiąg wieczystych

Pytanie
Podpisałem umowę developerską bez zgody na przetwarzanie danych osobowych tymczasem okazało się , że wchodząc na stronę internetową ksiąg wieczystych widnieją wszystkie moje dane jak to się ma do ustawy o ochronie danych?

Jacek K.

Odpowiedź
Jak sama nazwa mówi ustawy o jawności księgach wieczystych są one jawne. A zatem nie ma możliwości by dane nie było ogólnodostępne dla osób znających dany numer księgi wieczystej. Jest to trochę sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych ale ustawa o jawności ksiąg wieczystych rządzi się swoimi prawami. Więc jak najbardziej ujawnienie danych nie jest sprzeczne z interesem kupujących mieszkanie i musimy niestety wrazić na to zgodę.