Spadkobierca nie zapłaci podatku od zadłużonego mieszkania

Jeśli kwota hipoteki wpisanej do księgi wieczystej jest wyższa niż wartość odziedziczonego spadku podatek do urzędu podatkowego nie trzeba płacić.

Zgodnie z art. 5 ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy spadku i powstaje z chwilą jego przyjęcia. Z kolei stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów ustalona według ich stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ustawodawca jednak nie podaje definicji długów i ciężarów, ale w ust. 2 i 3 art. 7 ustawy rozszerza to pojęcie. Natomiast hipoteka ustanowiona na nieruchomości jest obciążeniem, które zalicza się do długów i ciężarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Jeśli wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanej nieruchomości, to podstawa opodatkowania wyniesie zero. Oznacza to, że obowiązek podatkowy co prawda wystąpi, ale nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *