Najemca a kontakt z zarządcą

Pytanie
Wynajmuję mieszkanie czy mam prawo do bezpośredniego kontaktu z zarządcą mam wrażenie, że wynajmujący celowo opóźnia zgłaszanie do zarządcy usterek które występują w mieszkaniu i chciałbym mieć wgląd do opłat za użytkowanie?

                                                                                                                                      Radek Z.

Odpowiedź
Jeśli nie ma Pan do właściciela stosownego umocowania w kwestii kontaktu z zarządcą. Bowiem w praktyce zarządca może nie chcieć rozmawiać z nikim innym niż właściciel lokalu. Nie powinien też udostępniać osobom z zewnątrz żadnych rozliczeń ani postanowień dotyczących danego lokalu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *