Ustawa o własności lokali

Zgodnie z nowymi przepisami łatwiej będzie głosować na zebraniach wspólnoty do tej pory hala garażowa była traktowana jako 1 głos by móc przeforsować pewne ustalenia było niezmiernie trudno uzyskać zgodę wszystkich właścicieli.

Po wejściu nowych przepisów głosuje się udziałami a więc większość głosów 51% udziałów daje możliwość podjęcia danej uchwały. Jest to niezwykłe ułatwienie dla tych wspólnot które posiadają duże hala garażowe do tej pory pewne rzeczy stały w miejscu z uwagi na brak wszystkich właścicieli.