Archiwa tagu: Ustawa krajobrazowa

Ustawa krajobrazowa

Ustawa która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku mająca na  celu pomoc samorządom  w radzeniu sobie z wszechobecnymi, często nielegalnymi reklamami. Obecnie samorządy w całym kraju pracują nad uchwałami określającymi zasady ich sytuowania (prace zakończą się najpóźniej do końca tego roku). Wiele samorządów planuję podjąć działania mające na celu nie tylko kwestie reklam ale znacznie dalej.

Lublin na przykład zamierza w ramach uchwały regulować także , m.in. tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych na ogródki gastronomiczne, kwestie ogrodzeń osiedl

Warszawa  zamierza wykorzystać ten instrument również do wdrożenia unormowań dotyczących ogrodzeń osiedli. Zmiany mogą dotknąć nie tylko dopiero co budowanych osiedli, lecz nawet tych istniejących.

Także Bydgoszcz, Kielce, Toruń i Olsztyn i Kraków chcą uporządkować nie reklamy, ale także obiekty małej architektury oraz ogrodzenia na terenie gminy.

Miasta będą sprawdzać stosowanie się do nowych przepisów i wyznaczą termin na dostosowanie istniejących już ogrodzeń i reklam do zmian. P przekroczeniu określonych terminów będą nakładane kary pieniężne.