Archiwa tagu: Nowelizacja ustawy developerskiej.

Nowelizacja ustawy developerskiej

Trwają pracę nad nowelizacją ustawy developerskich. Ustawodawca chce bardziej zabezpieczyć interesy kupujących nieruchomości. Pracę nad nowymi przepisami przerwał Covid -19 ale jest szansa, że z nowym rokiem będą z nami nowe przepisy.

Główną zapowiedzią będzie powołanie do życia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG).  Głównym jego celem ma być pokrywanie roszczeń klientów w sytuacji upadłości developera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy. Nabywca miałby wówczas prawo do żądania roszczeń po uprzednim złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Środki pieniężne na ich wypłatę DFG miałby pozyskiwać  od firm deweloperskich, a wymiar składki miałby być uzależniony m.in. od tego, czy przedsiębiorstwo deweloperskie korzysta z otwartego, czy zamkniętego rachunku powierniczego. W tym kontekście najczęściej padające propozycje to składka wynosząca odpowiednio 3% (rachunek otwarty) oraz 0,6% (rachunek zamknięty).

Umowa developerska miałaby być stosowana również dla lokali użytkowych jak również ich ułamkowych części (garaży, komórek lokatorskich, boksów rowerowych) jak również w sytuacji kiedy developer posiadałby już pozwolenie na użytkowanie budynku a część mieszkań byłaby jeszcze nie sprzedana.

Wypłaty z rachunków powierniczych uzależnione będą od postępów prac. Kwoty zgromadzone na rachunku powierniczym wypłacane będą nie wcześniej niż po 30 dniach od zawarcia umowy developerskiej i po stwierdzeniu zakończenia danego etapu prac na budowie.

W projekcie ustawy wprowadza się instytucję tzw. umowy rezerwacyjnej. Zawarcie takiej umowy będzie fakultatywne a dla dewelopera będzie oznaczało wyłączenie danej nieruchomości ze sprzedaży na określony czas. W przypadku gdy klient ubiegałby się o kredyt umowa rezerwacyjna powinna uwzględniać czas niezbędny do załatwienia wszelkich formalności kredytowych. Maksymalna kwota opłaty rezerwacyjnej będzie odpowiadała 1% ceny przedmiotu zakupu. Projekt nowelizacji ustawy uwzględnia również 3 sytuacje w której opłata ta będzie 100% zwracana:

  • nieuzyskanie kredytu ( brak pozytywnej decyzji kredytowej),
  • niewykonanie przez developera zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej,
  • dokonanie przez developera zmian w prospekcie lub załącznikach bez poinformowania o tym fakcie klienta.

Ponadto w projekcie ustawy przewiduje się nowy wzór prospektu informacyjnego wraz dodatkowymi informacjami które muszą się tam znaleźć.

Nowością będzie również obligatoryjny załącznik do umowy developerskiej w postaci zgody wierzyciela hipotecznego (banku) na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez klienta.

Czekamy zatem na nowy projekt którego celem jest większa ochrona kupujących.