Wypowiedzenie umowy najmu

Pytanie
Mam zawartą umowę na czas oznaczony czy mogę ją wypowiedzieć bez zachowania terminu i w jakiej sytuacji.

                                                                                                                                    Edyta M.

Odpowiedź
Art. 682 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu bez zachowania terminów wypowiedzenia, w sytuacji gdy lokal stanowiący przedmiot najmu ma wady zagrażające zdrowiu najemcy, jego domowników albo osób u niego zatrudnionych.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego do wad lokalu zagrażających zdrowiu zalicza się między innymi:

  • występowanie uszkodzeń, które mogą spowodować zawalenie się budynku lub jego części,
  •   nadmierne zagrzybienie, którego nie usuwa się przez dłuższy czas,
  •  nadmierne zawilgocenie, którego nie usuwa się przez dłuższy czas,
  • . hałas przekraczający dopuszczalne normy,
  •  wibracje,
  •  wydobywanie się szkodliwych gazów lub cieczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *