Opłaty za wpis hipoteki

Pytanie
Jakie są koszty dokonania wpisu i wykreślenia hipoteki lub też jej zmiany bo wiem, że można dokonać takiej zamiany?

                                                                                                                       Krzysztof K.

Odpowiedź
Koszty za dokonanie wpisów w dziale IV księgi wieczystej są następujące i wymagają poniższych dokumentów:

  • Opłata 200,-  zł – wpis hipoteki (jednej)  na podstawie:

– zaświadczenia banku oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki,
– tytułu wykonawczego,
– postanowienia sądowego.

  • Opłata 100,-  zł wykreślenie hipoteki (jednej) na podstawie:

– zezwolenia banku na wykreślenie hipoteki,
– oświadczenia wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym.

  • Opłata 150,-  zł – zmiana hipoteki (jednej) na podstawie np. 

zaświadczenia banku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *