Sprzedaż lokalu a zgoda męża

Pytanie
Kupiłam lokal  oświadczając iż nabywam go do majątku osobistego z własnych środków. Jestem w związku małżeńskim gdzie panuje ustrój wspólnoty. Chce zbyć lokal, notariusz prosi bym na akcie pojawiła się z mężem by potwierdził iż wiedział o tej czynności? Czy rzeczywiście to konieczne?

                                                                                                                                          Iza W.

Odpowiedź
Tak, by uniknąć domniemania zatajenia przed mężem tej czynności notariusze wymagają by drugi małżonek który nie jest wpisany jako właściciel nieruchomości poświadczał ten fakt w momencie zbycia nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *