Wszystkie wpisy, których autorem jest dagmara

Sprzedaż odziedziczonego lokalu a Vat.

Pytanie
Chcę sprzedać lokal który odziedziczyłem po rodzicach nie prowadziłem w nim żadnej działalności. Czy będę musiał płacić podatek Vat?

Zygmunt T.

Odpowiedź
Jeśli nie prowadził Pan żadnej działalności w tym lokalu od czasu nabycia do czasu sprzedaży podatek Vat nie będzie należy. Nie mniej jednak należy informację tę potwierdził w urzędzie skarbowym właściwym do rozliczenia.

Darowizna

Pytanie
Mój teść zapisał mężowi mieszkanie, czy mając z nim wspólnotę majątkową mam prawo do tego mieszkania?

Iga Z.

Odpowiedź
Jeśli teść zapisał w formie darowizny mieszkanie tylko synowi to on nabył je do odrębnego majątku. Pani z automatu nie staje się współwłaścicielem mając wspólność z mężem.

Panele fotowoltaiczne.

Pytanie
Chciałbym założyć sobie prywatnie panele fotowoltaiczne na swoim balkonie. Od sąsiada dowiedziałem się, że muszę wystąpić o zgodę do wspólnoty budynku. Czy nie mam prawa zamontować sobie czego chce na swoim balkonie?

Radek L.

Odpowiedź
Niestety w większości przypadków balkony, tarasy czy ogródki stanowią część wspólną budynku z prawem do wyłącznego korzystania. Tylko Pan ma prawo z tej przestrzeni korzystać natomiast jest ona częścią należącą do wszystkich mieszkańców i oni mają prawo decydować jak ta część wspólna powinna wyglądać. Zatem sąsiad jak najbardziej ma racje co do kwestii związanych z koniecznością uzyskania takiej zgody.

Pełnomocnictwo.

Pytanie
Sprzedajemy z żoną mieszkanie i otrzymałem od niej pełnomocnictwo do sprzedaży ale napisane odręcznie. Klient chce podpisać umowę u notariusza czy rzeczywiście nie mam do tego uprawnień?

Marcin K.

Odpowiedź
Niestety do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego niezbędne jest pełnomocnictwo w takiej formie.

Certyfikat energetyczny.

Pytanie
Sprzedaję mieszkanie w kamienicy która jest pod konserwatorem zabytków czy muszę kupującemu dostarczać certyfikat.

Iza K.

Odpowiedź
Z obowiązku „uzyskania świadectwa energetycznego zwolnione są budynki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Według ministerstwa rozwoju nie dotyczy to nowych budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej lub objętych ochroną jako układ urbanistyczny lub ruralistyczny” Zatem jeśli jest to stara kamienica nie ma obowiązku dostarczania kupującemu certyfikatu.

Umowa pośrednictwa.

Chcę zlecić sprzedaż swojego domu pośrednikowi, czy rzeczywiście by umowa była ważna muszę ją podpisać osobiście . Pośrednik mówi, że wystarczy skan?

Ireneusz K.

Odpowiedź
Żeby umowa była wiążąca dla obu stron powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub popuszczana jest forma elektroniczna ale z podpisem kwalifikowany, Wydrukowanie umowy podpisanie prze strony i przesłanie jako skan nie czyni jej ważną.

Dom bez umowy deweloperskiej.

Pytanie
Chcę kupić dom który budował deweloper generalnie jest już gotowy czy rzeczywiście nie muszę podpisywać żadnej umowy deweloperskiej chcąc go kupić?

Wojtek R.

Odpowiedź
Jeśli deweloper ma już pozwolenie na użytkowanie może go sprzedawać na zwykłej umowie przedwstępnej albo od razu przenosić własność. W takim przypadku nie ma zastosowania ochrona w postaci umowy deweloperskiej.

Lokal mieszkalny na 23 %

Pytanie
Mam możliwość kupienia mieszkania w miejscowości nadmorskiej ale z 23% podatkiem Vat czy ma to dla mnie jakieś znaczenie.

Ula K.

Odpowiedź
Zasadnicze pytanie jest jaki jest cel zakupowy czy chcemy się móc w mieszkaniu meldować czy też nie. Jeśli chcemy mieszkać na stałe to mając 23% vat zakupujemy lokal użytkowy w którym nie możemy mieszkać na stałe.

Ustanowienie miejscowego planu a sprzedaż.

Pytanie
Chcę sprzedać działki na które w tamtym roku został ustanowiony plan i stały się budowlanymi. Czy to prawda, że będę musiała zapłacić do gminy jakiś podatek. Jeśli dokonam sprzedaży działek w ciągu 5 lat od ustanowienia plany?

Iza K.

Odpowiedź
Dokładnie tak urząd gminy ma dokładnie 5 lat na wszczęcie postępowania celem naliczenia odpłaty z uwagę na zmianę miejscowego plany zagospodarowania. Warto zatem uwzględnić tę opłatę w kwocie którą chcemy uzyskać ze sprzedaży działki bądź poczekać 5 lat wówczas po tym okresie opłata nie będzie pobierana w ogóle.

Hipoteka na zakup nieruchomości.

Pytanie
Chcę kupić mieszanie na kredyt u dewelopera. Mój bank chce się wpisać z hipoteką do księgi dewelopera ale on nie chce wyrazić zgody czy tak może być?

Maria K.

Odpowiedź
Nie wszystkie banki ale niektóre chcą dokonać wpisu do księgi gruntowej inwestycji którą realizuje deweloper a później hipotekę tę przepisać wraz z momentem wyodrębniania księgi wieczystej zakupywanego lokalu. Jest to standardowa procedura nie wiem zatem dlaczego deweloper nie chce wyrazić na to zgody. Warto upewnić się jaki jest powód odmowy ewentualnie przekazać kontakt do doradcy kredytowego by wytłumaczył procedurę związaną z uruchomieniem kredytu.