Jak sprawdzić developera

Decydując się na zakup mieszkania na rynku pierwotnym niejednokrotnie kupujemy plan mieszkania, nasze wyobrażenia, dlatego tak ważne jest dla nas by developer od którego decydujemy się nabyć mieszkanie by uczciwy i solidny i miał ugruntowaną pozycję na rynku.

Co zrobić by rozwiać swoje wątpliwości i mieć pewność, że dobrze lokujemy swoje środki pieniężne.

Pewne sprawy reguluje ustawa developerska która nakłada na developera obowiązki w postaci obowiązku prowadzenia rachunków powierniczych. Wprawdzie nie reguluje tego jaki ten rachunek powierniczy powinien być zamknięty czy też otwarty. Natomiast obowiązek prowadzanie takiego rachunku developer ma. Rachunek otwarty to taki, że po każdym etapie realizacji inwestycji developer otrzymuje środki z banku a zamknięty  to zabezpieczający nasze środki w 100% do czasu przeniesienia własności. Przy zatkniętym rachunku developer otrzymuje środki z banku dopiero po tym jak staniemy się właścicielem nieruchomości.

Zawarcie umowy kupna powinien być dokonany w formie aktu notarialnego a więc dokonywany jest na naszą rzecz wpis w dziale III księgi wieczystej roszczenia o wybudowanie i przeniesienie prawa własności wybranego lokalu. Wpis ten daje nam prawo dochodzić od developera spełnienia przyrzeczenia w sytuacji kiedy developer uchylałby się od  przeniesienia na nas prawa własności. Ponadto przeniesienie to powinno odbyć się bez żadnych obciążeń a zatem jeśli developer ma zaciągnięty kredyt na realizację naszej inwestycji po wpłacie 100% środków pieniężnych przez nas nabywamy tę nieruchomość bez żadnego kredytu.

Zgodnie z nową ustawą developerską klient ma prawo  wglądu do projektu architektoniczno-budowlanego niezwykle ważnego dokumentu którego przejrzenie pozwoli uniknąć nam późniejszych rozczarowań (opisany mamy tutaj standard budynki jak i samego mieszkania). Ponadto otrzymamy od developera wzór umowy developerskiej wraz z załącznikami i aktualnym prospektem informacyjnym.  Bardzo uważnie należy zapoznać się z tym wzorem i sprawdzić wszystkie zapisy które zabezpieczają nam nasze interesy.

Powinniśmy sprawdzić czy przeciwko developerowi nie prowadzone jest jakieś postępowanie sądowe i czy nie jest on na etapie bankructwa.

Po sprawdzeniu dokumentów formalnych które udostępnia nam developer wato zapoznać się z opiniami na forum, odwiedzić inne osiedla wybudowane przez developera porozmawiać z mieszkańcami i zobaczyć jaki jest stan budynków po kilku latach od zakończenia inwestycji.

Wówczas będziemy mieli pewną jasność czy dobrze lokujemy nasze środki pieniężne.

Ustawa developerska jak chroni nabywcę >>>