Rękojmia

Rękojmia – to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Zatem jeśli po odbiorze lokalu w trakcie jego użytkowania zauważymy więcej błędów możemy je zgłaszać przez 5 lat od czasu odbioru budynku.

Rękojmia obejmuje odpowiedzialność developera takie jak:

  • Wady lokalu zmniejszające jego wartość lub użyteczność,
  • Wady polegające na braku ustalonych w umowie właściwości lokalu,
  • Wady lokalu w stanie niekompletny,
  • Wady prawne lokalu.

Odpowiedzialność ciąży na developerze tylko w takiej sytuacji, gdy nabywca nie wiedział o istnieniu danej wady w chwili udostępniania lokalu. Kupujący powinien zawiadomić developera o wystąpieniu wady w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Wezwanie do usunięcia wady powinno być w formie pisemnej i wyznaczać odpowiedni czas na jej naprawę np. 14 dni.

Developer może odmówić w dwóch przypadkach usunięcia wady lokalu:

  • wada istotna (taka wada która uniemożliwia korzystanie z lokalu zgodnie z ich przeznaczeniem) developer nie chce tego naprawić w uwagi na zbyt wysoki koszt bądź też niemożność wyeliminowania usterki, wówczas nabywca może żądać wymiany lokalu bądź zwrotu 100% wpłaconych środków pieniężnych.
  • wada nieistotna – developer w odpowiedzi odmawia usunięcia usterki wówczas nabywca może żądać obniżenia ceny.

Należy pamiętać, że na elementy wykończenia takie jak drzwi, okna, grzejniki przysługuje gwarancja producenta, dlatego tak niezmiernie ważne jest by dokumenty te otrzymać od developera. W przypadku braku dokumentów przekazanych na odbiorze należałoby zrobić notatkę na protokole, że z uwagi na brak kart gwarancyjnych nabywcy przysługuje rękojmia wobec developera na wypadek wystąpienia usterki.

W momencie odbioru kluczy zaczynamy wnosić opłaty za zarządzanie nieruchomością zarządcy.  On sprawuje zarząd częściami wspólnymi naszego budynku zatem w praktyce w sytuacji wystąpienia usterki na części wspólnej to zarządca składa pisemną reklamację do developera wraz z wyznaczeniem terminu na naprawę, a zatem gdybyśmy chcieli zgłosić usterkę dotyczącą np. naszego miejsca postojowego powinniśmy na piśmie zgłosić to do zarządcy a on później powinien kontaktować się i wzywać developera do naprawy. Wszelkie usterki dotyczące naszego lokalu wkładany na piśmie do developera.