Archiwa tagu: Nowe regulacje dotyczące pracy pośredników nieruchomoścu

Zmiany w pracy pośredników

Parlament uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprowadzającą zmiany dotyczące regulacji  zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ustawa czeka na podpis Prezydenta. Zgodnie z założeniami wejdzie w życie 1 września 2017r.

Nowelizacja zakłada m.in.:

  •  wprowadza nową dopuszczalną formę zawarcia umowy pośrednictwa – formę elektroniczną, zachowując przy tym rygor nieważności dla obu alternatywnych form, pisemnej i elektronicznej.
  • obowiązkowego załącznika do umowy pośrednictwa – kopii dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a więc takiego, któremu podlega każdy pośrednik. Zawierając umowę pośrednictwa po 1 września będziemy musieli pamiętać o konieczności dołączenia do niej kopii polisy OC.
  • Ponadto, pośrednik będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania klienta, który zawarł umowę pośrednictwa, o zmianach danych zawartych w polisie, a także o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia poprzez przekazanie klientowi kopii nowej polisy.
    Niedopełnienie każdego z tych obowiązków, zarówno dotyczącego dołączenia kopii polisy OC do nowych umów pośrednictwa, jak też przekazania nowej polisy dotychczasowym kontrahentom, zagrożone jest możliwością natychmiastowego wypowiedzenia przez klienta umowy pośrednictwa, po wcześniejszym, bezskutecznym wezwaniu pośrednika do przedłożenia kopii polisy.