Mieszkanie dla Młodych

01 września 2015 roku „Mieszkanie dla Młodych”

Podstawową zmianą jaka dokonała się w programie rządowym wpierającym osoby młode kupujące mieszkanie uwolnienie tego program na rynek wtórny a także  na spółdzielnie z którymi została podpisana umowa o wybudowanie lokalu. Do tej pory z dopłat mogły korzystać tylko osoby chcące dokonać zakupu ale na rynku pierwotnym a zatem zabieg ten traktowany jest jako rewolucja na rynku nieruchomości.

Ponadto wraz ze zmianą rynku na którym można dokonywać zakupu nieruchomości mianie ulegnie to iż z opłaty rządowej będą mogły skorzystać osoby niebędące w związku małżeńskim a więc konkubenci. Jest to niezwykłe ułatwienie dla tych osób do tej pory grono osób żyjących w wolnych związkach była wyłączona z możliwości skorzystania z tej dopłaty.

Powierzchnia mieszkań objęta dopłatą to 75m2, domów 100m2  chyba że posiadamy 3 dzieci to powierzchnia ta zwiększa się do 85m2, domów 110m2.

W przypadku rodzin wielodzietnych zostaje zdjęty limit wiekowy 35lat I jak również obowiązek „pierwszego zasiedzenie” a więc nie ma to znaczenia że mamy już mieszkanie I np 40lat jeśli mamy 3 dzieci możemy skorzystać z dopłaty rządowej.

Oczywiście dla każdego region zostaje określony limit cenowy który kwalifikuje do program MdM, w przypadku rynku Katowickiego z rynku pierwotnego kwalifikuje mieszkania w cenie 4794,50gr.

 

Rękojmia

25 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy konsumenckie.

Rękojmia to nic innego jak tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

Po wejściu w życie ustawy został wydłużony okres odpowiedzialności przedsiębiorcy za sprzedane towary. Do tej pory w przypadku nieruchomości był to okres 3 lat a po 24 grudnia 2014 roku jest to okres  5 lat od momentu wydania towaru.

Tynk gipsowy w łazience

Pytanie
Czy jest możliwe zastosowanie tynku gipsowego w łazience, kupiłam mieszkanie u developera i okazało się, że mam taki tynk użyty na ścianach w pomieszczeniach łazienkowych i wc?

Karolina P.

Odpowiedź
Powszechnie uważa się, że w pomieszczeniach mokrych a więc w łazienkach powinien być używany tynk cementowo-wapienny ponieważ jest on bardziej odporny na wilgoć nie mnie  jednak jeśli w umowie developerskiej był zapis albo, albo developer mógł zastosować dowolny tynk. W gestii już kupującego jest takie zabezpieczenie powierzchni by wilgoć nie wychodziła do pomieszczenia.

 

Dopłata MDM

Pytanie
Czu kupując mieszkanie za gotówkę też mogę skorzystać z tej dopłaty rządowej?

Leon P.

Odpowiedź
Chcąc skorzystać z dopłaty rządowej musimy skorzystać z opcji kredytowania i kredyt musi być zaciągnięty na co najmniej 50% wartości nieruchomości. Kredyt musi być spłacany przez 5 lat by dopłata nie została stracona.

Podatek VAT

Pytanie
Kupiłem mieszkanie i miejsce postojowe u developera i mam do ceny doliczony inny VAT na mieszkanie a inny na miejsce postojowe czy to jakaś pomyłka?

Eugeniusz Z.

Odpowiedź

Mieszkania kupowane u developera objęte są podatkiem VAT 8% natomiast miejsca postojowe w garażu pod budynkiem VAT-em 23%. Wynika to z tego, że hala garażowa traktowana jest jak lokal usługowy a tutaj stosowana jest stawka VAT-u 23%. Nie ma zatem żadnej pomyłki w umowie z developerem.

Czytaj dalej Podatek VAT

Chcę kupić sama mieszkanie

Pytanie
Jestem w związku małżeńskim czy mogę sama kupić mieszkanie jak mąż wyrazi zgodę?

Krystyna P.

Odpowiedź
Nabycie majątku do odrębnego majątku możliwe jest w dwóch przypadkach:

  1. kiedy mamy rozdzielność majątkową,
  2. kiedy nabywamy nieruchomość ze środków własnych pochodzących np, ze spadku, darowizny

W pozostałych przypadkach kiedy obowiązuje ustrój wspólności majątkowej nie ma możliwości nabycia nieruchomości samodzielnie bez małżonka nawet jeśli on wyrazi na to zgodę.

 

Wpis do Księgi Wieczystej Zarządcy

Pytanie
Developer wpisał Zarządce do działu III Księgi Wieczystej (KW) co to oznacza?

Aleksandra P.

Odpowiedź
Wpis w dziale III KW oznacza, że wszelkie uchwały muszą podejmowane być  poprzez potwierdzenie notarialnie i odwołanie Zarządcy również odbywa się w takiej formie. Dopiero wykreślenie z działu III KW daje nam prawo jako wspólnocie do powołania nowego Zarządcy. A więc nie możemy  zmienić Zarządcy zwykłą uchwałą musi być ona potwierdzona notarialnie jak i wszelkie zmiany i postanowienia wspólnoty muszą odbyć się również w taki sposób.

Umowa cywilno-prawna na garaż

Pytanie
Kupuję mieszkanie i miejsce postojowe od developera dlaczego tylko kupno mieszkania podpisuję u notariusza?

Ola M.

Odpowiedź
Zgodnie z ustawą developerską ochrona nabywców dotyczy tylko kwestii mieszkań których budowa jest realizowana. Ustawa developerska nie obejmuje mieszkań z pozwoleniem ma użytkowanie, garaży, miejsc postojowych ani też lokali usługowych. Chcąc się dodatkowo zabezpieczyć możemy zawrzeć umowę kupna miejsca postojowego w formie aktu notarialnego ale nie  jest to forma wymagana przepisami prawa. Developer może zgodzić się na sprzedaż w takiej formie ale nie musi ponieważ nie jest zobligowany do tego żadnymi przepisami prawa.

Podatek PCC rynek pierwotny

Pytanie
Czy kupując mieszkanie na rynku pierwotnym też muszę  płacić podatek od czynności cywilno-prawnych 2%?

Ewa W.

Odpowiedź
Nowe budownictwo nie jest objęte 2%owym podatkiem PCC, który obowiązuje na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym do cen doliczony jest podatek VAT. Stąd nie można dwukrotnie opodatkowywać tego samego przedmiotu.

Czy mogę wejść do mieszkania w trakcie budowy

Pytanie
Kupiliśmy mieszkanie które budowane jest przez developera.Mam pytanie czy w trakcie budowy mogę wejść na budowę i zobaczyć postęp prac?

Jolanta D.

Odpowiedź
Niestety nie jest to takie oczywiste nie każdy developer na to wyraża zgodę gdyż jest to plac budowy. Jako kupujący możemy sprawdzać dokumentację wpisy do dziennika budowy natomiast jeśli developer nie wyrazi zgody na nasz wstęp na teren inwestycji nie możemy go zmusić żadnymi przypisami.