Oczekując na wybudowanie

Po podpisaniu umowy developerskiej kolejnym krokiem jest podpisanie umowy kredytowej i oczekiwanie na wezwanie na odbiór lokalu. Czy do tego czasu mogę wejść na budowę w celu sprawdzenia postępu prac?

W większość przypadków developerzy po osiągnięciu pewnego stanu budowy pozwalają wchodzić klientom na budowę. Możemy wówczas sprawdzać postęp prac, dokonywać oględzin rozprowadzania instalacji, wyprowadzeń wodno-kanalizacyjnych.

Są na rynku jednak developerzy którzy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie pozwalają wchodzić na obiekt. Wówczas nie pozostaje nam nic innego jak sprawdzanie wpisów do dziennika budowy czy postępy prac są zgodne z prospektem informacyjnym, czy nie ma jakiś nieprawidłowości i opóźnień w realizacji projektu. W tym przypadku nasza kontrola jest bardzo mocno ograniczona i sprowadza się tylko i wyłącznie do dokumentacji papierowej.

Bez wątpienia najlepszą opcją jest możliwość wizyt klienta na terenie budowy w trakcie realizacji inwestycji ponieważ pozwala to nam wychwycić pewne nieprawidłowości jeszcze na etapie realizacji inwestycji.

Developer może jednak nie wyrazić nam zgody na takie wizyty i my jako klienci nie możemy tego wyegzekwować żadnymi przepisami.

Odbiór lokalu jak to wygląda >>>