WYKREŚLENIE ROSZCZENIA

Pytanie
Czy rozwiązując umowę developerską muszę wydać zgodę na wykreślenie roszczenia z działu III księgi wieczystej mówiące o wybudowaniu i przeniesieniu prawa własności na mają rzecz?

                                                                                                                           Ela P.

Odpowiedź
Developer nie będzie mógł sprzedać komuś innemu lokalu bez Pani zgody bowiem mimo rozwiązania umowy w księdze wieczystej istniałby cały czas wpis na podstawie którego mogłaby Pani rościć prawo by stać się właścicielem. Żaden nowy kupujący nie zgodziłby się nabyć lokalu z wpisanym roszczeniem. Choć jest to tylko kwestia czasu kiedy developer uzyskałby zgodę na wykreślenie tego roszczenia ponieważ umowa fizycznie została rozwiązana nie mógłby zrealizować w określonym czasie swoich planów sprzedażowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *